• ભૂતકાળને ભૂલી જાવ જેથી એ વર્તમાન જીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરી ના નાખે.
 • બીજા લોકો તમારા વિષે શું વિચારે છે. તેની સાથે કોઈ મતલબ ન રાખો. તમારું મન કહે તે કરો.
 • સમય બધા દુ:ખો ની દવા છે. તેથી દુ:ખમાં દુ:ખી ન થાઓ. તમારો સારો સમય આવે તેની રાહ જુઓ.
 • અન્યના જીવન સાથે કે કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમારી સરખામણી ન કરો.એ યોગ્ય નથી, કારણ કે તમે એ વ્યક્તિ વિષે બધું જાણતા નથી.
 • વધુ પડતું વિચારવાનું બંધ કરો. ધણી વખત એવું થાય કે મુશ્કેલીમાંથી બહાર નિકળવાનો રસ્તો તમને ન દેખાય, પણ સમય આવતા તમને બધી ખબર પડી જાય.
 • મે સમુદ્ર પાસે થી શીખ્યું છે જીવન જીવતા, ચુપચાપ વહેવું અને પોતાની મોજમાં રહેવું.
 • પ્રેમ જોઈએ તો સમર્પણ ખર્ચ કરવું પડે, કોઈનો સાથ જોઈએ તો તેણે સમય આપવો પડે, કોણે કીધું સબંધો મફત માં બને છે, મફતમાં તો હવા પણ નથી મળતી, એક શ્વાસ પણ ત્યારે જ આવે છે જયારે બીજો શ્વાસ છોડવો પડે છે.
 • નવો રસ્તો બનાવવો મુશ્કેલ છે પણ તે રસ્તા પર ચાલવું સરળ છે.
 • તમારી ખુશી ને તમારી સિવાય કોઈ બદલી શકતું નથી.
 • હંમેશ હસતા રહો.

શીખવા લાયક અમુક પ્રેરણાદાયી વાતો, જે બદલી શકે છે તમારી જીંદગી! • ભૂતકાળને ભૂલી જાવ જેથી એ વર્તમાન જીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરી ના નાખે.
 • બીજા લોકો તમારા વિષે શું વિચારે છે. તેની સાથે કોઈ મતલબ ન રાખો. તમારું મન કહે તે કરો.
 • સમય બધા દુ:ખો ની દવા છે. તેથી દુ:ખમાં દુ:ખી ન થાઓ. તમારો સારો સમય આવે તેની રાહ જુઓ.
 • અન્યના જીવન સાથે કે કોઈ વ્યક્તિ સાથે તમારી સરખામણી ન કરો.એ યોગ્ય નથી, કારણ કે તમે એ વ્યક્તિ વિષે બધું જાણતા નથી.
 • વધુ પડતું વિચારવાનું બંધ કરો. ધણી વખત એવું થાય કે મુશ્કેલીમાંથી બહાર નિકળવાનો રસ્તો તમને ન દેખાય, પણ સમય આવતા તમને બધી ખબર પડી જાય.
 • મે સમુદ્ર પાસે થી શીખ્યું છે જીવન જીવતા, ચુપચાપ વહેવું અને પોતાની મોજમાં રહેવું.
 • પ્રેમ જોઈએ તો સમર્પણ ખર્ચ કરવું પડે, કોઈનો સાથ જોઈએ તો તેણે સમય આપવો પડે, કોણે કીધું સબંધો મફત માં બને છે, મફતમાં તો હવા પણ નથી મળતી, એક શ્વાસ પણ ત્યારે જ આવે છે જયારે બીજો શ્વાસ છોડવો પડે છે.
 • નવો રસ્તો બનાવવો મુશ્કેલ છે પણ તે રસ્તા પર ચાલવું સરળ છે.
 • તમારી ખુશી ને તમારી સિવાય કોઈ બદલી શકતું નથી.
 • હંમેશ હસતા રહો.


Share Your Views In Comments Below