ઉત્તરપ્રદેશના કન્નોજ જિલ્લામાં એક પિતાએ પોતાની પુત્રીના લગ્નના કંકોત્રીમાં કંઇક એવુ લખ્યું કે લોકો તેમની પ્રશંસા કરતા નથી થાકતા. શહેરમાં આ પિતાની ચર્ચા થઇ રહી છે અને તેમના પગલાની સરાહના કરવામાં આવી રહી છે.


આજે સૌ કોઇ લગ્ન પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા માંગતા હોય છે. સૌ કોઇ નવા નવા પ્રકારના કપડા પહેરતા હોય છે. યાદગાર બનાવવા માટે આકાશમાંથી ફુલો વરસાવવા, હેલિકોપ્ટરમાંથી દુલ્હાનું આગમન, વગેરે સામાન્ય બની ગયું છે.


તાલગ્રામના એક ખેડૂતે પોતાની પુત્રીના લગ્નની કંકોત્રીમાં લખાવ્યું કે દારૂ પીવાની કડક મનાઇ છે. તેમના આ પગલાની સૌ કોઇ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે તેનાથી દારૂ પર અંકુશ લાગશે. અવધેશ આમ કરવાનું કારણ પણ બતાવ્યું છે.

અમોલરના અવધેશ ચંદ્રે પોતાની પુત્રીના લગ્નના કાર્ડમાં લખાવ્યું કે દારૂ પીવાની કડક મનાઇ છે. આ કાર્ડના માધ્યમથી સમાજમાં લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા છે. દારૂ પીવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. તેથી ખેડૂતે નશા મુક્તી માટે આ મહત્વપૂર્ણ પગલુ ઉઠાવ્યું છે.


અવધેશનું કહેવું છે કે નશામાં લોકો લગ્ન સમારોહમાં પોતાની મર્યાદા ભૂલી જાય છે. રંગમાં ભંગ નાંખે છે. નિમંત્રણની સાથે દારૂ ન પીવાની સલાહ આપી છે. જો આવુ અન્ય લોકો પણ કરે છે તો નશા પર અંકુશ લગાવી શકાય છે.

source: gstv.in

પિતાએ દીકરીની કંકોત્રીમાં લખાવ્યા એ ત્રણ શબ્દો, ચારે બાજુ થયા વખાણ


ઉત્તરપ્રદેશના કન્નોજ જિલ્લામાં એક પિતાએ પોતાની પુત્રીના લગ્નના કંકોત્રીમાં કંઇક એવુ લખ્યું કે લોકો તેમની પ્રશંસા કરતા નથી થાકતા. શહેરમાં આ પિતાની ચર્ચા થઇ રહી છે અને તેમના પગલાની સરાહના કરવામાં આવી રહી છે.


આજે સૌ કોઇ લગ્ન પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા માંગતા હોય છે. સૌ કોઇ નવા નવા પ્રકારના કપડા પહેરતા હોય છે. યાદગાર બનાવવા માટે આકાશમાંથી ફુલો વરસાવવા, હેલિકોપ્ટરમાંથી દુલ્હાનું આગમન, વગેરે સામાન્ય બની ગયું છે.


તાલગ્રામના એક ખેડૂતે પોતાની પુત્રીના લગ્નની કંકોત્રીમાં લખાવ્યું કે દારૂ પીવાની કડક મનાઇ છે. તેમના આ પગલાની સૌ કોઇ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. લોકોનું કહેવું છે કે તેનાથી દારૂ પર અંકુશ લાગશે. અવધેશ આમ કરવાનું કારણ પણ બતાવ્યું છે.

અમોલરના અવધેશ ચંદ્રે પોતાની પુત્રીના લગ્નના કાર્ડમાં લખાવ્યું કે દારૂ પીવાની કડક મનાઇ છે. આ કાર્ડના માધ્યમથી સમાજમાં લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા છે. દારૂ પીવો સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. તેથી ખેડૂતે નશા મુક્તી માટે આ મહત્વપૂર્ણ પગલુ ઉઠાવ્યું છે.


અવધેશનું કહેવું છે કે નશામાં લોકો લગ્ન સમારોહમાં પોતાની મર્યાદા ભૂલી જાય છે. રંગમાં ભંગ નાંખે છે. નિમંત્રણની સાથે દારૂ ન પીવાની સલાહ આપી છે. જો આવુ અન્ય લોકો પણ કરે છે તો નશા પર અંકુશ લગાવી શકાય છે.

source: gstv.in


Share Your Views In Comments Below