જ્યારે તમારા નામથી કોઇ લોટરી લાગી જાય ત્યારે તમારી ખુશીનું કોઇ ઠેકાણું રહેતું નથી. ઘણાં લોકો લોટરીથી કરોડપતિ બનવાના સપના જોવે છે, પરંતું દુબઈમાં ડ્રાઇવરનું કામ કરી રહ્યો એક ભારતીયનું આ સપનું સાચું થઇ ગયું છે. દુબઈમાં રહેનાર જોન વર્ગિસને લગભગ આ વાતનો અંદાજો પણ નહીં હોય કે તે રાતોરાત કરોડપતિ બની જશે.

જોન વર્ગિસની 12 મિલિયન દિરહમ (લગભગ 21 કરોડ રૂપિયા)ની લોટરી લાગી છે. જોન વર્ગિસ કેરળનો રહેનારો છે. વર્ષ 2016માં તે દુબઈ આવ્યો હતો. તે ત્યારથી જ અહીં એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં ડ્રાઇવરનું કામ કરી રહ્યો છે. દુબઈ એયરપોર્ટ ઉપર મંગળવારે આ લોટરી નીકળી હતી.


લોટરી જીત્યા પછી જોનની ખુશીનું કોઇ ઠેકાણું રહ્યું નહીં. જોને કહ્યું કે જ્યારે તેને જાણવા મળ્યું ત્યારે તેને આ બાબતનો વિશ્વાસ થયો નહીં કે તે આટલાં બધા રૂપિયા જીતી ગયો છે. તેણે કહ્યું કે હાલમાં જ એપ્રિલ ફૂલ ગયું છે તો મિત્રો મળીને તેની ફિરકી લઇ રહ્યા છે. જોનની પાસે તેના સંબંધિત એક ફોન પણ આવ્યો હતો ત્યારે પણ તેને મજાક લાગ્યો. જોને જણાવ્યું કે અત્યારે તે એક સામાન્ય ફોન વાપરી રહ્યો છે સૌથી પહેલાં તે એક સ્માર્ટ ફોન લેશે. તે આ રૂપિયા પોતાના ચાર મિત્રોમાં વહેંચશે.

જોન આ રૂપિયાને પોતાના પરિવાર ઉપર ખર્ચ કરવા માંગે છે. તેના પરિવારમાં પત્ની અને બે બાળકો છે. તે ઇચ્છે છે કે આ રૂપિયા તે પોતાના બાળકોના અભ્યાસમાં ખર્ચ કરે. જોનનું કહેવું છે કે તે આ રૂપિયાને પોતાના ખાસ મિત્રો અને જરૂરિયાતમંદ લોકોમાં પણ વહેંચશે. લોટરી સંબંધિત દરેક કાગળિયા તેને મળી ગયાં છે.

source: divyabhaskar.co.in

દુબઈમાં આ ભારતીયની રાતોરાત ચમકી કિસ્મત, 1 ઝાટકે બની ગયો કરોડપતિ


જ્યારે તમારા નામથી કોઇ લોટરી લાગી જાય ત્યારે તમારી ખુશીનું કોઇ ઠેકાણું રહેતું નથી. ઘણાં લોકો લોટરીથી કરોડપતિ બનવાના સપના જોવે છે, પરંતું દુબઈમાં ડ્રાઇવરનું કામ કરી રહ્યો એક ભારતીયનું આ સપનું સાચું થઇ ગયું છે. દુબઈમાં રહેનાર જોન વર્ગિસને લગભગ આ વાતનો અંદાજો પણ નહીં હોય કે તે રાતોરાત કરોડપતિ બની જશે.

જોન વર્ગિસની 12 મિલિયન દિરહમ (લગભગ 21 કરોડ રૂપિયા)ની લોટરી લાગી છે. જોન વર્ગિસ કેરળનો રહેનારો છે. વર્ષ 2016માં તે દુબઈ આવ્યો હતો. તે ત્યારથી જ અહીં એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં ડ્રાઇવરનું કામ કરી રહ્યો છે. દુબઈ એયરપોર્ટ ઉપર મંગળવારે આ લોટરી નીકળી હતી.


લોટરી જીત્યા પછી જોનની ખુશીનું કોઇ ઠેકાણું રહ્યું નહીં. જોને કહ્યું કે જ્યારે તેને જાણવા મળ્યું ત્યારે તેને આ બાબતનો વિશ્વાસ થયો નહીં કે તે આટલાં બધા રૂપિયા જીતી ગયો છે. તેણે કહ્યું કે હાલમાં જ એપ્રિલ ફૂલ ગયું છે તો મિત્રો મળીને તેની ફિરકી લઇ રહ્યા છે. જોનની પાસે તેના સંબંધિત એક ફોન પણ આવ્યો હતો ત્યારે પણ તેને મજાક લાગ્યો. જોને જણાવ્યું કે અત્યારે તે એક સામાન્ય ફોન વાપરી રહ્યો છે સૌથી પહેલાં તે એક સ્માર્ટ ફોન લેશે. તે આ રૂપિયા પોતાના ચાર મિત્રોમાં વહેંચશે.

જોન આ રૂપિયાને પોતાના પરિવાર ઉપર ખર્ચ કરવા માંગે છે. તેના પરિવારમાં પત્ની અને બે બાળકો છે. તે ઇચ્છે છે કે આ રૂપિયા તે પોતાના બાળકોના અભ્યાસમાં ખર્ચ કરે. જોનનું કહેવું છે કે તે આ રૂપિયાને પોતાના ખાસ મિત્રો અને જરૂરિયાતમંદ લોકોમાં પણ વહેંચશે. લોટરી સંબંધિત દરેક કાગળિયા તેને મળી ગયાં છે.

source: divyabhaskar.co.in


Share Your Views In Comments Below