શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જે પ્રકારે તમે તમારી કારને સાફ કરો છો તે તમારી કારને નુક્સાન પણ પહોંચાડી શકે છે. તમારી કાર સાફ કરવાની સ્ટાઇલ સાચી હોય કે ન હોય. કારને સાફ કરવાની પ્રોસેસ ઘણી સરળ છે પરંતુ આ પ્રોસેસ યોગ્ય રીતે કરવામાં ન આવે તો તેનાથી કારના કલરથી લઇને બીજા પાર્ટ્સ ખરાબ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. આજે અમે અહીં કારને સાફ કરતી તમારે શું કરવું જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

સૌથી પહેલા ધૂળ સાફ કરવી જોઇએ
તમારી કાર પર ધૂળ જામી જાય તો તમે શું કરશો. તમારે હમેશા સૌથી પહેલાં તમારી કારની ધૂળને સૂકા કપડાથી સાફ કરવો જોઇએ. આ કંડીશનમાં જો તમે ભીના કપડાંથી કારને સાફ કરો છો તો પેન્ટ પર સ્ક્રેચ પડવાનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી ધૂળને ક્યારેય ભીના કપડાંથી સાફ ન કરવું જોઇએ.

શું ગરમીમાં ઠડું પાણી કામ આવશે?

ઘણીવાર ગરમીમાં કારને ઠંડી કરવા માટે ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેવું ન કરવું જોઇએ. ગરમ કાર પર જો ઠંડુ પાણી નાંખવામાં આવે તો તેનો પેઇન્ટ ઉખડી જવાનું જોખમ રહે છે. તેથી કારને તડકાંમાં વૉશ કરવાના બદલે છાયડાંમાં કારને પાર્ક કરીને વૉશ કરવી જોઇએ.

શેમ્પુ કે વૉશિંગ પાઉડર

તમે તમારી કારને વૉશ કરવા માટે યૂઝ કરો છો, શેમ્પુ, વૉશિંગ પાઉડર અથવા ડિશ સાબુ. વૉશિંગ પાઉડર અથવા ડિશ સાબુ બન્ને વધારે ફિણ કરે છે. જો તમે આ બન્નેથી કારને સાફ કરતા હોવ તો તેવું ન કરવું જોઇએ કારણ કે તેનાથી કારને સરફેસને નુક્સાન પહોંચી શકે છે.

કપડાંને આ રીતે ન ફેરવો

વૉટરલેસ વૉશ સોલ્યૂશનને સ્પ્રે કર્યા બાદ સીધી લાઇનમાં હળવા પ્રેશર સાથે કપડું એટલે કે માઇક્રોફાઇબર કપડાંથી સાફ કરો. કપડું જેટલું ચોખું છે તેના પર પણ ધ્યાન આપો. જો તે ગંદુ હોય તો કપડાંના બીજા ભાગથી કારને સાફ કરો. કપડાંને ગોળ-ગોળ ફેરવવાથી ધૂળ કાર પર જ રહી જશે.

source: divyabhaskar.co.in

કારને સાફ કરતી વખતે આ નાની ભૂલો પડી શકે છે મોંઘી, થશે મોટું નુક્સાન


શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જે પ્રકારે તમે તમારી કારને સાફ કરો છો તે તમારી કારને નુક્સાન પણ પહોંચાડી શકે છે. તમારી કાર સાફ કરવાની સ્ટાઇલ સાચી હોય કે ન હોય. કારને સાફ કરવાની પ્રોસેસ ઘણી સરળ છે પરંતુ આ પ્રોસેસ યોગ્ય રીતે કરવામાં ન આવે તો તેનાથી કારના કલરથી લઇને બીજા પાર્ટ્સ ખરાબ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. આજે અમે અહીં કારને સાફ કરતી તમારે શું કરવું જોઇએ એ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ.

સૌથી પહેલા ધૂળ સાફ કરવી જોઇએ
તમારી કાર પર ધૂળ જામી જાય તો તમે શું કરશો. તમારે હમેશા સૌથી પહેલાં તમારી કારની ધૂળને સૂકા કપડાથી સાફ કરવો જોઇએ. આ કંડીશનમાં જો તમે ભીના કપડાંથી કારને સાફ કરો છો તો પેન્ટ પર સ્ક્રેચ પડવાનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી ધૂળને ક્યારેય ભીના કપડાંથી સાફ ન કરવું જોઇએ.

શું ગરમીમાં ઠડું પાણી કામ આવશે?

ઘણીવાર ગરમીમાં કારને ઠંડી કરવા માટે ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેવું ન કરવું જોઇએ. ગરમ કાર પર જો ઠંડુ પાણી નાંખવામાં આવે તો તેનો પેઇન્ટ ઉખડી જવાનું જોખમ રહે છે. તેથી કારને તડકાંમાં વૉશ કરવાના બદલે છાયડાંમાં કારને પાર્ક કરીને વૉશ કરવી જોઇએ.

શેમ્પુ કે વૉશિંગ પાઉડર

તમે તમારી કારને વૉશ કરવા માટે યૂઝ કરો છો, શેમ્પુ, વૉશિંગ પાઉડર અથવા ડિશ સાબુ. વૉશિંગ પાઉડર અથવા ડિશ સાબુ બન્ને વધારે ફિણ કરે છે. જો તમે આ બન્નેથી કારને સાફ કરતા હોવ તો તેવું ન કરવું જોઇએ કારણ કે તેનાથી કારને સરફેસને નુક્સાન પહોંચી શકે છે.

કપડાંને આ રીતે ન ફેરવો

વૉટરલેસ વૉશ સોલ્યૂશનને સ્પ્રે કર્યા બાદ સીધી લાઇનમાં હળવા પ્રેશર સાથે કપડું એટલે કે માઇક્રોફાઇબર કપડાંથી સાફ કરો. કપડું જેટલું ચોખું છે તેના પર પણ ધ્યાન આપો. જો તે ગંદુ હોય તો કપડાંના બીજા ભાગથી કારને સાફ કરો. કપડાંને ગોળ-ગોળ ફેરવવાથી ધૂળ કાર પર જ રહી જશે.

source: divyabhaskar.co.in


Share Your Views In Comments Below