ભારતમાં સીલિંગ ફેન (પંખો) મોટે ભાગે ત્રણ બ્લેડ સાથે મળે છે, જ્યારે અમેરિકા-કેનેડા અને અન્ય કેટલાક દેશોમાં પંખામાં ચારથી પાંચ બ્લેડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવું તેમની નવી ડિઝાઇન કે અલગ દેખાડવા માટે કરવામાં આવતું નથી, પણ તેની પાછળ એક કારણ છે.

આવા દેશોમાં ઠંડક આપવા માટે નથી હોતા પંખા
અમેરિકા કે અન્ય ઠંડા દેશોમાં લોકો પંખાનો એસીના પૂરક તરીકે ઉપયોગ છે. અહીં તેમનો હેતુ રૂમમાં હવા રાખવાનો હોય છે, અહીં તેઓ પંખાનો ઉપયોગ લોકોને કે ઠંડક આપવા માટે કરતા નથી. ચાર બ્લેડના પંખા ત્રણ બ્લેડની સરખામણીએ ધીમા ચાલે છે અને વધુ હવા ફેંકે છે.

આવા પંખા જ સારી હવા ફેંકે છે
ભારતમાં પંખા ઘરે-ઘરે ગરમીમાં રાહત મેળવવા માટે લગાવવામાં આવે છે. હળવા હોવાની સાથે તે તીવ્ર ગતિથી ચાલે છે અને એસીની સરખામણીએ વધુ વીજળી બચાવે છે. પંખા વજનમાં હળવા હોય અને તેની બેલ્ડ્સ ઓછી હોય ત્યારે જ સારી હવા ફેંકે છે. આ જ કારણને લીધે ભારતમાં ત્રણથી વધુ બ્લેડ ધરાવતા પંખાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી.

વીજળી બચાવે છે ત્રણ બ્લેડ ધરાવતા પંખા
ત્રણ બ્લેડ ધરાવતા પંખાથી વીજળીની બચત થાય છે. જો રૂમ વધુ મોટો ન હોય તો ચારે ખૂણા સુધી હવા પહોંચે છે. ઊલટાનું તે ચાર બ્લેડ ધરાવતા પંખાની સરખામણીએ ઓછી કિંમતમાં મળી જાય છે.

પંખાની ખરીદી વખતે આટલું ધ્યાન રાખો
પંખા ખરીદતી વખતે તેની બ્લેડના એંગલનું જરૂર ધ્યાન રાખવું. બ્લેડનો એંગલ 12 ડિગ્રીથી ઓછો ન હોવો જોઈએ. જો તે ઓછો હોય તો માત્ર ને માત્ર વીજળી જ ખાશે. પંખા માત્ર દેખાવમાં મોટા અને સારા લાગશે, પણ તે રૂમમાં બરાબર હવા નહિ ફેંકે. 16 ડિગ્રી ધરાવતો કે તેનાથી વધુ બ્લેડ એંગલ ધરાવતો પંખો ઝડપી હવા ફેંકવાના મામલે સારો રહેશે, પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં તે તમારા માટે મુશ્કેલી ઊભી કરશે. આવામાં 12થી 14 ડિગ્રી વચ્ચેની બ્લેડ એન્ગલ ધરાવતા પંખાને પસંદ કરો.

source: iamgujarat.com

ભારતમાં 3 પાંખિયાવાળા પંખા જ કેમ? જ્યારે અમેરિકામાં 4 બ્લેડનો પંખો હોય છે


ભારતમાં સીલિંગ ફેન (પંખો) મોટે ભાગે ત્રણ બ્લેડ સાથે મળે છે, જ્યારે અમેરિકા-કેનેડા અને અન્ય કેટલાક દેશોમાં પંખામાં ચારથી પાંચ બ્લેડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવું તેમની નવી ડિઝાઇન કે અલગ દેખાડવા માટે કરવામાં આવતું નથી, પણ તેની પાછળ એક કારણ છે.

આવા દેશોમાં ઠંડક આપવા માટે નથી હોતા પંખા
અમેરિકા કે અન્ય ઠંડા દેશોમાં લોકો પંખાનો એસીના પૂરક તરીકે ઉપયોગ છે. અહીં તેમનો હેતુ રૂમમાં હવા રાખવાનો હોય છે, અહીં તેઓ પંખાનો ઉપયોગ લોકોને કે ઠંડક આપવા માટે કરતા નથી. ચાર બ્લેડના પંખા ત્રણ બ્લેડની સરખામણીએ ધીમા ચાલે છે અને વધુ હવા ફેંકે છે.

આવા પંખા જ સારી હવા ફેંકે છે
ભારતમાં પંખા ઘરે-ઘરે ગરમીમાં રાહત મેળવવા માટે લગાવવામાં આવે છે. હળવા હોવાની સાથે તે તીવ્ર ગતિથી ચાલે છે અને એસીની સરખામણીએ વધુ વીજળી બચાવે છે. પંખા વજનમાં હળવા હોય અને તેની બેલ્ડ્સ ઓછી હોય ત્યારે જ સારી હવા ફેંકે છે. આ જ કારણને લીધે ભારતમાં ત્રણથી વધુ બ્લેડ ધરાવતા પંખાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી.

વીજળી બચાવે છે ત્રણ બ્લેડ ધરાવતા પંખા
ત્રણ બ્લેડ ધરાવતા પંખાથી વીજળીની બચત થાય છે. જો રૂમ વધુ મોટો ન હોય તો ચારે ખૂણા સુધી હવા પહોંચે છે. ઊલટાનું તે ચાર બ્લેડ ધરાવતા પંખાની સરખામણીએ ઓછી કિંમતમાં મળી જાય છે.

પંખાની ખરીદી વખતે આટલું ધ્યાન રાખો
પંખા ખરીદતી વખતે તેની બ્લેડના એંગલનું જરૂર ધ્યાન રાખવું. બ્લેડનો એંગલ 12 ડિગ્રીથી ઓછો ન હોવો જોઈએ. જો તે ઓછો હોય તો માત્ર ને માત્ર વીજળી જ ખાશે. પંખા માત્ર દેખાવમાં મોટા અને સારા લાગશે, પણ તે રૂમમાં બરાબર હવા નહિ ફેંકે. 16 ડિગ્રી ધરાવતો કે તેનાથી વધુ બ્લેડ એંગલ ધરાવતો પંખો ઝડપી હવા ફેંકવાના મામલે સારો રહેશે, પરંતુ કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં તે તમારા માટે મુશ્કેલી ઊભી કરશે. આવામાં 12થી 14 ડિગ્રી વચ્ચેની બ્લેડ એન્ગલ ધરાવતા પંખાને પસંદ કરો.

source: iamgujarat.com


Share Your Views In Comments Below